Valdībai iesniegts Memorands par transporta sektora dekarbonizāciju, izmantojot biomobilitāti un biometānu

2020. gada nogalē tika parakstīts sadarbības Memorands ar aicinājumu atbalstīt un izstrādāt pragmatiskus politiskus instrumentus, kas būs spējīgi efektīvi sasniegt strauju emisiju samazinājumu, lai līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa neitralitāti. 

Atbalsta memorandu nozares vārdā parakstīja dabasgāzes uzņēmumi, degvielu tirgotāji, nevalstiskās organizācijas, tehnoloģiju un transportlīdzekļu piegādātāji, lauksaimniecības un atkritumu pārstrādes uzņēmumi. 

 

Vajadzība pēc aktīvākas rīcības emisiju samazināšanā ir jārisina jau tagad. Par spīti Eiropas centieniem transports ir vienīgais sektors, kas līdz šim nav sasniedzis nekādu dekarbonizācijas pakāpi, un pat kopš 2014. gada uzrāda siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju pieaugumu. 

 

Biometāna kā transporta degvielas izmantošanas attīstība ir viens no ātrākajiem un efektīvākajiem risinājumiem siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai transporta sektorā. Kā arī biometāna degvielas tirgus izaugsme ir svarīgs elements aprites ekonomikas attīstīšanā, jo ir risinājums ne tikai emisiju samazināšanā, bet arī palīdz samazināt atkritumu plūsmas un attīstīt attālākos Latvijas reģionus.

 

RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Dr. sc. ing. Kristīne Veģere: "Biometāna attīstībai Eiropā Zaļā kursa ietvaros ir ļoti būtiska nozīme, un tā ražošana pašlaik ir vienīgais ekonomiski pamatotais un jau pieejamais emisijas samazinošais risinājums vairākās nozarēs, īpaši kravu pārvadājuma sektorā. Interese par biometānu Eiropā ir strauji augusi pēdējos pāris gadus, tomēr Latviju šis vilnis ir sasniedzis tikai pagājušajā gadā, iesaistoties vairākiem nopietniem uzņēmumiem, tai skaitā, degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumam Virši. Pareizi izstrādājot starpnozaru stratēģiju un nodefinējot mērķus biometāna attīstībā, iespējams panākt būtiskus ieguvumus no šī produkta attīstības un izmantošanas veicināšanas, kas var palīdzēt ne tikai ekonomikas attīstīšanai, emisiju samazināšanai, organisko atkritumu problēmu risināšanai un neatkarības veicināšanai no fosilajam izejvielām, bet arī radīt daudz veiksmīgāku un progresīvi domājošāku Latvijas tēlu!”

 

AS “Virši-A” izpilddirektors Jānis Vība piebilst: “Šis memorands ir viens no soļiem Latvijas virzībā uz tīrāku transporta nozari. Eiropas Savienības mērķis ir panākt siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājumu līdz 2030. gadam par 55%, salīdzinot ar 2010. gada līmeni. Šis ir ambiciozs mērķis un uzskatām, ka biometāns spēlēs nozīmīgu lomu šī mērķa sasniegšanā. No savas puses jau esam uzsākuši strauju saspiestās dabasgāzes (CNG) staciju tīklu izveidi Latvijā, kuras kā degvielas uzpildes infrastruktūra nākotnē varēs tikt izmantota arī biometāna uzpildē klientu transporta līdzekļos.”

 

SIA “Eco Baltia grupas” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs uzsver : “Parakstot šo memorandu, paužam atbalstu vietējo resursu efektīvai izmantošanai, kas jau saknē ir mūsu galvenais uzņēmuma darbības princips – izmantot visas vērtības, resursus atkārtoti un lietderīgi. Un Latvijā ir visi priekšnosacījumi, kas jau tagad ļautu attīstīt alternatīvas degvielas – biometāna - ražošanu. Tomēr, lai izpildītu ES mērķus attiecībā uz klimatneitralitāti, virzībai uz biodegvielas izmantošanu jābūt straujākai nozaru un galvenais - valsts līmenī. Ja gribam “zaļākus” autoparkus un mazāk CO2 izmešus, primāri jāveicina biometāna ražošanu un tā izmantojamību.”

 

Veicinot esošo biogāzes staciju pāreju uz modernā biometāna ražošanu un autoparku atjaunošanu, būtu iespējams jau tuvākajā laikā sasniegt vismaz 5% otrās paaudzes biodegvielu īpatsvaru transporta sektorā, tuvojoties nepieciešamajam 14% rādītājam, jo biometanam mērķu izpildē ir dubultā ieskaite, kā arī nodrošinot SEG emisiju samazinājumu transporta sektorā vismaz par 10-15%. Biometāna attīstība veicinātu arī reģionālo attīstību, enerģetisko neatkarību, palielinātu lokālo nodarbinātību, kā arī blakusprodukts digestāts ir videi draudzīgs fosilo minerālmēslu aizvietotājs, bet atkritumu biomasas potenciāls mūsu valstī atļautu palielināt biogāzes ražošanas apjomus vēl vairākas reizes. 

 

Papildu informācija:
Undīne Priekule
“Virši” komunikācijas speciāliste
Tālr.: 26866079
E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
www.virsi.lv

 

AS “Virši-A” ir lielākais un visstraujāk augošais pašmāju degvielas tirgotājs ar 25 gadu pieredzi Latvijas degvielas tirdzniecības nozarē. Šobrīd “Virši-A” tīklā ir vairāk nekā 60 spēka stacijas, no kurām 58 ir pilna servisa, un tajā strādā vairāk nekā 530 darbinieki visos Latvijas reģionos.