Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu Jums pēc iespējas labāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Lai uzzinātu vairāk un pārlūkotu sīkdatnes, iepazīstieties ar mūsu "Sīkdatņu apstrādes nosacījumiem" sadaļā "Sīkdatņu politika".
Piekrītu visam

Obligātās sīkdatnes -  nodrošina svarīgas funkcijas, piemēram, mājaslapas lietojamību. Bez šīm sīkdatnēm mājaslapa nevar darboties pilnvērtīgi. Tā kā obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas drošai pakalpojumu sniegšanai, no to izmantošanas nevar atteikties. Ja, neskatoties uz drošības riskiem, Jūs nevēlaties saņemt no mums obligātās sīkdatnes, pārlūkprogrammas iestatījumos Jūs tās varat bloķēt vai izdzēst.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
laravel_session virsi.lv Uztur pārlūka sesijas datus, lai nodrošinātu lapas pamatfunkcionalitāti viena apmeklējuma ietvaros. sesija http
xsrf-token virsi.lv Tiek izmantots lapas aizsardzībai pret ļaunprātīgiem vai viltotiem HTTP pieprasījumiem. sesija http
show_cookie_notice virsi.lv Glabā cookies (sīkdatņu) paziņojuma loga stāvokli aizvērts/atvērts. 5 gadi http
Citas pieejamās valodas:
Privātpersonām

Loterijas noteikumi

Preču loterijas “Virši vasaras momentloterija” noteikumi

 

 1. Loterijas preču pārdevējs un Loterijas organizētājs: AS “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr. 40003242737, juridiskā adrese Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., Latvija, LV-5101 - turpmāk Organizētājs.
 2. Loterijas norises teritorija: jebkura AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes stacija visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  1. Loterijas prece: benzīns, dīzeļdegviela vai auto gāze precīzi 22,22 litru, 33,33 litru vai 44,44 litru apmērā.
 3. Loterijas norises laiks:
  1. Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 18. jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 18. septembris vai līdz brīdim, kamēr ir pieejamas momentloterijas kartiņas.
 4. Balvu fonds:
 5. Loterijas preču skaits, kuru iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  2. Loterijas periodā būs pieejamas 67685 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit piecas) momentloterijas kartītes, no kurām 37685 (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit piecas) būs ar iespēju laimēt kādu no balvām, savukārt 30000 (trīsdesmit tūkstoši) kartīšu būs tukšas.
  3. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 67685 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simtiastoņdesmit pieci) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 37685 (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci) pret 67685 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci).
  4. Viens dalībnieks Loterijā drīkst piedalīties vairākkārt un laimēt vairākas balvas tikai veicot atkārtotu Loterijas preces pirkumu un atkārtoti laimējot kādu no balvām.
  5. Ar vienu pirkuma čeku var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku drīkst izmantot, lai iegūtu vienu momentloterijas kartīti tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
 6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 18. septembrim (vai brīdim, kamēr ir pieejamas momentloterijas kartītes) jāiegādājas benzīns, dīzeļdegviela vai auto gāze precīzi 22,22 litru, 33,33 litru vai 44,44 litru apmērā jebkurā AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes stacijā Latvijas Republikas teritorijā.
 7. Katrs pircējs, kas iepilda noteikto degvielas litru apjomu, saņem iespēju iegūt nokasāmo kartīti un piedalīties momentloterijā. Kartīte tiek izsniegta pie kases uzreiz pēc norēķināšanās par pirkumu un laimētājam ir iespēja uzreiz samainīt laimējušo kartīti pret laimēto balvu.
  1. Loterijas rīkotāji nevar paredzēt, cik aktīvi un cik ilgā laikā no Loterijas sākuma datuma tiks izsniegtas visas momentloterijas kartītes. Ja momentloterijas kartītes beigsies ātrāk, Loterijas rīkotāji par to paziņos tīmekļa vietnē www.virsi.lv.
  2. Laimējušās kartītes dalībniekam netiek izsniegtas atpakaļ, tās paliek pie balvas izsniedzēja.
 8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 9. Loterijā nevar piedalīties AS “VIRŠI-A”, SIA “RDZ Energy”, SIA “Virši loģistika”, SIA “Viršu nekustamie īpašumi”, SIA “Virši F”, SIA “Ziko” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 10. Loterijas rīkotājam pēc Loterijas dalībnieka prasības Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas nav jāapmaina pret citām balvām un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 11. Loterijas rīkotājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 12. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam – AS “VIRŠI-A” (Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., Latvija, LV-5101), līdz 2022. gada 19. septembrim ar norādi Loterija “Virši vasaras momentloterija”, detalizēti izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2022. gada 19. septembra, neizraisa juridiskas sekas.
  2. Loterijas rīkotājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 13. Loterijas rīkotāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos sniegtajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 14. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 15. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties tīmekļa vietnē www.virsi.lv kā arī pa tālruni +371 80700070.

Rīgā, 2022. gada 16. jūnijā