Par mums

Vērtības. Misija. Vīzija.

 

Aizrautība ir mūsu degviela.

Darbs Viršos uzlādē. Veicam darbus ar degsmi un neatlaidību! Ticam saviem spēkiem un vēlamies būt piemērs tam, ka Latvijas uzņēmumiem izdodas!


Mūsu spēks ir mūsu saknes. 

Spēcīgs uzņēmums apzinās savas saknes. Lai arī ko nestu rītdiena, vienmēr atceramies un augstu vērtējam savu izcelsmi.

 

Cilvēks cilvēkam.

Strādājam ar cilvēcīgu attieksmi vienam pret otru un mūsu klientiem.