Klientu kartes

Kredītkarte uzņēmumiem

Kredītkarte uzņēmumiem
  • Individuāls bezprocentu kredītlimits, kas tiek piešķirts savstarpēji vienojoties;
  • Individuāli noteikts rēķina apmaksas termiņš par iepriekšējā mēnesī iegādātu degvielu un precēm;
  • Iespēja katrai kartei noteikt individuālus limitus dienai, mēnesim vai pirkumam
  • Piekļuve Viršu INFO sistēmai, darījumu un rēķinu pārskatam;
  • Individuāla atlaide degvielai, auto mazgāšanai un satiksmes precēm.

Līgumu ir iespējams parakstīt ar elektronisko parakstu.

Pieteikties kartei

Kartes uzņēmumiem