Klientu kartes

Debetkarte uzņēmumiem

Debetkarte uzņēmumiem
  • Iespēja degvielas uzpildi veikt ar priekšapmaksu
  • Darījumu pārskats par iepriekšējo periodu, kas atvieglo grāmatvedības uzskaiti;
  • Iespēja katrai kartei noteikt individuālus limitus dienai, mēnesim vai pirkumam
  • Piekļuve Viršu INFO sistēmai, darījumu un rēķinu pārskatam;
  • Individuāla atlaide degvielai, auto mazgāšanai un satiksmes precēm.
     
Pieteikties kartei

Kartes uzņēmumiem