Vārpas karte

Lai lauksaimniecības uzņēmumu vadītājiem vai to pārstāvjiem padarītu bezakcīzes degvielas iegādi ātrāku un ērtāku, AS VIRŠI-A degvielas uzpildes stacijās tiek izmantota degvielas limitkarte Vārpa. Šīs kartes priekšrocības:

  • degvielas iegādes brīdī nav nepieciešami dažādi dokumenti (LAD lēmums, personu apliecinošs dokuments u.c. dokumenti), lai pierādītu Jūsu tiesības iegādāties degvielu;
  • degvielas iegādi var uzticēt arī citam uzņēmuma darbiniekam bez īpašas pilnvaras;
  • degvielas iegādes brīdī pārdevējam nav jāveic manuāla autorizācija LAD datu bāzē, tādēļ pirkums tiek noformēts ātrāk;
  • Tiek izslēgtas cilvēciskā faktora radītās kļūdas LAD datu bāzē.

Bezakcīzes dīzeļdegvielas apmaksas kārtība:

Kārte Vārpa nav norēķinu līdzeklis, tāpēc pirkumu var veikt šādās kombinācijās:

  • Karte Vārpa +  bankas norēķinu karte (+klienta karte, kas sniedz atlaidi);
  • Karte Vārpa + AS VIRŠI-A Degvielas karte.

Norēķinu līdzeklim un kartei Vārpa ir jābūt vienam īpašniekam.

Karte Vārpa izgatavošanas laiks ir 10 – 14 dienas.

 

Pieteikuma anketa

Degvielas limitkartes "Vārpa" izmantošanas noteikumi